PETA KECAMATAN LUHAK NAN DUO

PETA KECAMATAN LUHAK NAN DUO
PETA KECAMATAN LUHAK NAN DUO
PETA KECAMATAN LUHAK NAN DUO

Luhak Nan Duo memiliki batas-batas antara lain:

Sebelah Utara          : Kecamatan Pasaman

Sebelah Selatan        : Kecamatan Kinali

Sebelah Barat           : Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Sebelah Timur          : Kecamatan Talamau dan Kecamatan Tigo Nagari